PRODUCENT

ZASTOSOWANIE

ICOPAL WULKAN C-SPS/k to dwuwarstwowy system powietrzno – spalinowy przeznaczony do współpracy z kondensacyjnymi gazowymi urządzeniami grzewczymi z zamkniętą komorą spalania.Konstrukcja komina zapewnia zarówno odprowadzenie spalin jak i  doprowadzenie powietrza do spalania w układzie zamkniętym. Do systemu kominowego WULKAN C-SPS/k może być podłączonych od 1 do 10-ciu kondensacyjnych kotłów gazowych.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

ICOPAL WULKAN C-SPS/k  to dwuwarstwowy system powietrzno – spalinowy umożliwiający dostarczanie powietrza do spalania z przestrzeni komina między kanałem wewnętrznym a pustakiem obudowy. Funkcja ta zapewnia prawidłową pracę kondensacyjnych gazowych urządzeń grzewczych w pomieszczeniach bez dopływu powietrza z zewnątrz. Pustaki obudowy Pv36, Pv50, Pv68x2, Pv20P i Pv25T (dot. ICOPAL WULKAN C-SPS 250) wykonane z naturalnej skały wulkanicznej zapewniają wysoką izolacyjność systemu i możliwość dopływu powietrza do komory spalania. (patrz schemat)